Terroir og kommunikation

Terroir og oprindelsesmærkning er almindelige begreber i lande som Frankrig og Italien, men ikke almindeligt kendt hverken hos forbrugere, producenter eller landmænd i Danmark.

Disse oprindelsesbetegnelser er skabt for at sikre forbrugerne mangfoldighed i udbuddet af kvalitetsfødevarer samtidig med at det sikrer mod plagiater af produkter og brands. Ved geografisk oprindelsesbeskyttelse begrænser mængde af fødevare, der kan produceres på en lokalitet hvorved der opnås en form for eksklusivitet. Det betyder, alt andet lige at landmænd og små fødevareproducenter har mulighed for at skabe værditilvækst til deres produkter uden at det kopieres af fødevareindustrien.

I Danmark har vi ikke tradition for at tænke og arbejde i terroir og oprindelsesmærkning. Vi har kun 5 ud af ca. 1500 produkter i EU med beskyttede oprindelsesbetegnelse. Dansk landbrug og fødevareproduktion er industrialiseret med en samlet eksportværdi på over 100 mia. kr. Men udviklingen går mod at den industrielle fødevareeksport er volumenprodukter, der konkurrerer på prisen.  Vi må derfor udvikle andre konkurrenceparametre for at skabe merværdi.

Ideen med projektet er at udbrede kendskab og viden om danske terroir. Der arbejdes derfor med:

  • Koncepter til kommunikation og dialog om dansk terroir.
  • Digital platform for web/sociale medier/APP
  • Koncepter for information på produkter, etiketter, emballage
  • Koncepter for terroir-skiltning ved gårdbutikker