Grantoftegård

TIM MED GRISE

Grantoftegård er en socialøkonomisk virksomhed i landsbyen Pederstrup, som ligger i Ballerup, uden for København. Grantoftegaard drives af Fonden Grantoftegaard, der har til formål, via et driftigt, økologisk landbrug, at skabe inspirerende rammer om en social og besøgsmæssig virksomhed. Gården skaber plads til godt 45 deltagere, alle med en individuel plan for at komme videre i livet, på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Fonden Grantoftegård råder over 800 ha jord, hvor der dyrkes grøntsager, der sælges i grøntsagsboden, hvede til korn og andre frøafgrøder samt vedvarende græs og naturaler, der plejes ved naturlig afgræsning. Kødet fra Grantoftegårds dyr – 700 får og lam samt 100 kvæg – forhandles bl.a. i gårdbutikken.