Svanholm

svanholm[1]

Svanholm Gods ligger i naturskønne omgivelser i Horns Herred, 55 km fra København.

Svanholms 415 ha fordeler sig på 230 ha agerbrug, ca. 130 ha skov og ca. 55 ha. søer, eng, bygninger og park. Godset drives i dag udelukkende efter økologiske principper.

I 1978 blev Svanholm omdannet til storkollektiv, og i dag er godset hjem for omkring 85 voksne og 56 børn + et varierende antal gæster. Vi er en blandet flok med flere nationaliteter, faglærte, ufaglærte, mellemuddannede, akademikere og pensionister.

Svanholms agerbrug hører til blandt pionererne indenfor økologien, og var med til at starte økologisk Landsforening i 1981. I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift.

Fårene går ude hele året, med adgang til læskur om vinteren. Det trives de godt med. De har jo selv vinterfrakken med. Når græsset ikke længere gror, fodres de på marken med græsensilage efter ædelyst.

Svanholms 100 jersey-køer samt deres afkom bor i en nybygget og moderne kvægstald. Stalden stod færdig i august 2009 og er konstrueret med særlig fokus på dyrevelfærd og arbejdsmiljø.